Политика за поверителност

eFAIN ONLINE SRL, собственик на онлайн магазина www.funkyfain.bg, спазва законите за поверителност на данните. eFAIN ONLINE SRL се задължава да не предава личните данни на потребителите на сайта на трети страни и да ги използва само с цел установяване и поддържане на контакт със своите клиенти. eFAIN ONLINE SRL може да разкрива лични данни на трети страни, ако се изисква от закона или добросъвестно, ако такива действия са необходими за: спазване на закона; защита и защита на правата на собственост на eFAIN ONLINE SRL; действия при извънредни обстоятелства за защита на личната безопасност на служители, потребители или публични лица. eFAIN ONLINE SRL не продава, наема или променя лични данни на трети страни. Личните данни, събрани от www.funkyfain.bg, се използват за следните цели: извършване на онлайн плащания, издаване на данъчни фактури в резултат на поръчки, изпълнени на www.funkyfain.bg и доставка на продукти. Те могат да бъдат разкрити без вашето съгласие в случаи на съдебни спорове / спорове относно измами с плащания на следните бенефициери: банки, участващи в онлайн плащания, международни картови организми и доставчици на услуги / продукти, съответно съгласно разпоредбите на Закон 677/2001, пред компетентния институции. eFAIN ONLINE SRL не носи отговорност за загуба на информация, причинена от възможни проблеми със сигурността на сървъра, който хоства www.funkyfain.bg или от действия на трети страни.

бисквитки

FUNKYFAIN събира информация и ги обработва в статични данни за това до кои страници имате достъп в рамките на сайтовете, включително IP адреса, от който се гледа сайтът. FUNKYFAIN може да използва бисквитки на сайта, като по този начин временно съхранява лични данни за следните цели:
– за подобряване на сигурността
– за подобряване на използването на сайта.

FUNKYFAIN може да разкрива лични данни на трети страни, ако се изисква от закона или добросъвестно, ако такива действия се изискват за:
– спазване на закона
– защита и защита на правата на собственост на efain online SRL, собственик на онлайн магазина FUNKYFAIN
– действия при извънредни обстоятелства за защита на личната безопасност на служители, потребители или публични личности.

FUNKYFAIN не продава, наема или променя лични данни на трети страни. Личните данни могат да бъдат разкрити без вашето съгласие в случай на съдебни спорове / измами с плащания на следните бенефициенти: банки, участващи в онлайн плащания, международни картови организми и доставчици на услуги / продукти, съответно съгласно разпоредбите на Закон 677/2001, на компетентния институции.

Лични данни

eFAIN ONLINE SRL е носител на лични данни, регистриран под номер 36882.

Затваряне
Вход
Затваряне
Количка (0)

Нямате артикули в количката. Нямате артикули в количката.Валута